war

מספר הישראלים שנחטפו במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, וזהותם זוהתה, הגיע ל-210 בני אדם. עם זאת, טרם ידוע כמה בני אדם עדיין בחיים וכמה נהרגו.בדרום ישראל, שם עדיין מתנהלות קרבות, חיפשו קבוצות מתנדבים קטנות אחר נעדרים. באחד מהם עבדה הזואולוגית אלכסנדרה פניוטינה. לבקשת T-invariant, אלכסנדרה ניסתה לשחזר את תמונת הטרגדיה שהתרחשה.