cropped-dove-ge2a4aadf2_1280-1.png

Öppet brev från ryska forskare och vetenskapsjournalister i protest mot kriget i Ukraina

Vi är rys­ka fors­ka­re och vetens­kaps­jour­na­lis­ter och vi pro­tes­te­rar med kraft mot den krig­fö­ring som vårt lands väp­na­de styr­kor har inlett på Ukrainas terri­to­rium. Detta är ett ödes­di­gert steg som kom­mer att krä­va en väl­dig mängd mäns­kli­ga offer och som angri­per det eta­ble­ra­de inter­na­tio­ne­lla säkerhetssys­te­mets grund­va­lar. Skulden för att ett nytt krig nu drab­bar Europa är helt och hållet Rysslands.

ДИСКУССИИ

Home — ES