News

List otwarty rosyjskich naukowców i dziennikarzy naukowych przeciwko wojnie z Ukrainą

My, rosyjscy naukowcy i dziennikarze naukowi, wyrażamy stanowczy protest przeciwko działaniom militarnym sił zbrojnych naszego kraju na terytorium Ukrainy. Ten fatalny krok prowadzi do ogromnych ofiar w ludziach i podważa fundamenty ustalonego międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za rozpoczęcie nowej wojny w Europie spoczywa wyłącznie na Rosji. Ta wojna nie ma żadnego sensownego usprawiedliwienia. Próby wykorzystania sytuacji na Donbasie jako pretekstu do rozpoczęcia operacji wojskowej nie są wiarygodne. To dość oczywiste, że Ukraina nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego kraju. Wojna przeciwko niej jest niesprawiedliwa i w sposób oczywisty bezsensowna. Ukraina była i pozostaje bliskim nam krajem. Wielu z nas ma na Ukrainie krewnych, przyjaciół i współpracowników naukowych. Nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie wspólnie walczyli przeciwko nazizmowi. Rozpętanie wojny w imię ambicji geopolitycznych przywódców rosyjskich, napędzane wątpliwymi fantazjami historiozoficznymi, jest cyniczną zdradą ich pamięci.

Szanujemy państwowość ukraińską, która opiera się na realnie funkcjonujących instytucjach demokratycznych. Rozumiemy europejski wybór naszych sąsiadów. Jesteśmy przekonani, że wszystkie problemy w stosunkach między naszymi krajami można rozwiązać pokojowo. Po rozpoczęciu wojny Rosja skazała siebie na międzynarodową izolację, na pozycję kraju wyrzutka. Oznacza to, że my, naukowcy, nie będziemy teraz mogli właściwie wykonywać swojej pracy: w końcu prowadzenie badań jest nie do pomyślenia bez pełnej współpracy z kolegami z innych krajów. Izolacja Rosji od świata oznacza dalszą degradację kulturową i technologiczną przy całkowitym braku pozytywnych perspektyw. Wojna z Ukrainą to krok donikąd.

Z goryczą zdajemy sobie sprawę, że nasz kraj, który w decydujący sposób przyczynił się do zwycięstwa nad nazizmem, stał się inicjatorem nowej wojny na kontynencie europejskim. Żądamy natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań wojennych przeciwko Ukrainie. Domagamy się poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej państwa ukraińskiego. Żądamy pokoju dla naszych krajów.

https://wyborcza.pl/7,75400,28156702,rosyjscy-naukowcy-sa-przeciwko-wojnie-z-ukraina.html

https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/rosyjscy-naukowcy-przeciwko-wojnie-z-ukraina/

  24.02.2022